Nasza szkoła w programie „Bezpieczny Dolnoślązak”

bezpieczny_logo

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu „Bezpieczny Dolnoślązak”, który prowadzony jest przez Wydział Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Jest to inicjatywa ukierunkowana na edukację dla bezpieczeństwa poprzez nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętność współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Zajęcia odbywać się będą w terminie od września do marca, w formie warsztatów, dzięki którym uczniowie  nauczą się jak reagować i współpracować ze służbami ratunkowymi. Dowiedzą się również, jak ratować czyjeś zdrowie i życie, ale także jak obronić się przed zagrożeniami czyhającymi na nich w Internecie, zadbać o środowisko naturalne.