„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

W dniu 1 listopada 2022r. na cmentarzu komunalnym w Kątach Wrocławskich odbyła się kwesta czyli zbiórka pieniędzy, której celem była pomoc ofiarom wojny na Ukrainie w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, organizatorem jest  Fundacja Studio Wschód. W kweście brali udział uczniowie naszej szkoły z klas ósmych jako wolontariusze, którzy działają w szkolnym kole wolontariackim.

Organizatorzy koła wolontariackiego: Anna Pluskota i Joanna Kozińska- Nyckowska