Międzyszkolny Konkurs Literacki

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „NA SKRZYDŁACH WOLNOŚCI”

W ramach współpracy ze szkołami należącymi do „Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia” otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Literackim – „Na skrzydłach wolności”. Konkurs zorganizowany był przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich.

Jest nam niezmiernie miło, że nasi uczniowie chętnie do niego przystąpili i zredagowali twórcze prace literackie w różnych formach wypowiedzi. Spośród wielu uczestników wyróżnienie w konkursie otrzymała nasza uczennica
– Olga Koralewicz
z klasy 5 d.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Szkolne koordynatorki konkursu

Napisała Angelika Śmigielska Cygan