Mądra Głowa

11logo

Projekt „Mądra Głowa” realizowany jest w klasach I – III

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I mają na celu podniesienie kompetencji kluczowych z matematyki oraz stymulowanie rozwoju uczniów, ich zdolności poznawczych, w szczególności wspomaganie rozwoju myślenia operacyjnego, rozwijanie  pamięci, a także sprawności manualnej.

Dzieci, poprzez zestaw różnych łamigłówek i matematycznych zagadek, ćwiczą spostrzegawczość i umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy. Uczą się liczenia, matematycznego sprytu, podejmowania decyzji, umiejętności alternatywnego rozwiązywania zadań.

Zajęcia prowadzi Iwona Gidzińska

100_2298n100_2305

100_2332 100_2334

Zajęcia z języka polskiego z projektu „Mądra głowa” dla uczniów klas I w roku szkolnym 2013/2014 mają na celu pomóc dzieciom, rozpoczynającym naukę w klasie I,  sprostać wymaganiom określonym w podstawie programowej. Uczniowie klas III będą utrwalać znajomość zasad ortograficznych i doskonalić umiejętność pisania. Dzieci będą uczestniczyć w zabawach edukacyjnych i teatralnych oraz grach edukacyjnych z wykorzystaniem otrzymanych pomocy multimedialnych.

Zajęcia prowadzi Alicja Łęgocka-Drab

P1110903        P1110904

P1110908      P1110915

” W ramach projektu unijnego ” Mądra głowa” odbywają się od września 2013 r. zajęcia języka angielskiego dla uczniów klas I-III. Pracują oni w 4 grupach ośmioosobowych  . Na lekcjach wykorzystywane są metody aktywizujące z dominacją gier i zabaw. Dzieci korzystają z programów komputerowych pomagających im  w
uczeniu się nowych słów i zwrotów angielskich. Jak widać po uśmiechniętych buziach zajęcia te sprawiają im dużo radości. Koordynator projektu Lidia Reps

angielski1 angielski2