Lista uczniów klas pierwszych – rok szkolny 2017/2018

lista uczniow

 Szanowni Rodzice!

Listy uczniów klas pierwszych z podziałem na klasy są umieszczone na tablicach informacyjnych przy sekretariacie szkoły – ulica 1 Maja 59 i w nowej części budynku przy ul. Żeromskiego 3.

Zainteresowani Rodzice mogą się z nimi zapoznać w godzinach pracy szkoły: od godz. 07:30 do 15:00.

Wicedyrektor szkoły

Beata Zielińska