Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych

Szanowni Państwo,

W załączniku została opublikowana lista kandydatów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021 do naszej placówki.

Rodzic otrzyma informację mailową o przyjęciu swojego dziecka do szkoły, jak również będzie tę informację widział po zalogowaniu się do elektronicznego systemu rekrutacji.

27 sierpnia 2020 r. zostaną opublikowanie listy uczniów klas pierwszych z podziałem na klasy.

Beata Zielińska

Wicedyrektor Szkoły

załącznik