List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców uczniów klas 8

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców – Kuratorium Oświaty we  Wrocławiu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z listem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty skierowanego do Rodziców uczniów klas 8 na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty