Lekcja otwarta – wywiadówka na sportowo

mini-wywiadówka na sportowo 4c (13)            Dnia 29.05.2014r. w klasie 4c odbyła się wywiadówka na sportowo, która składała się z dwóch części. Pierwszą częścią było spotkanie z wychowawczynią klasy 4c- Sylwią Wakułą, na kórym omówione zostały bieżące sprawy klasy oraz przedstawione zostały proponowane oceny końcoworoczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania uczniów.

            Druga część spotkania odbyła się na nowej hali sportowej naszej szkoły a jego tematem było: „Wyzwalanie aktywności psychomotorycznej u uczniów i rodziców poprzez gry i zabawy z zastosowaniem piłek”.

            W zajęciach udział wzięli zarówno rodzice jak i uczniowie z klasy 4c. Odbyły się berki, ćwiczenia w parach rodzic-uczeń i sztafety z wykorzystaniem różnych piłek, między innymi: bieg z piłeczką do tenisa stołowego na wielkiej rakiecie, piłkarski pociąg, skoki na piłce do fitnessu. Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w lekcji. Rodzice dopingowani przez dzieci wykonywali ćwiczenia z wielkim zapałem, na wyścigi, kto pierwszy. Było dużo śmiechu i wspólnej zabawy. A to kto jest najlepszy tak naprawdę  nie miało żadnego znaczenia. Kończąc sportowe spotkanie wychowawczyni  podziękowała wszystkim za liczne przybycie, zaangażowanie i wspaniałą zabawę.

Prowadząca lekcję

Sylwia Wakuła

(wychowawczyni klasy 4c)