Lekcja matematyki „Ile lat ma Guś?”

mini-IMG_10749 listopada 2015 r w  klasach piątych zostały przeprowadzone przez panie

z Urzędu Statystycznego lekcje pt. „Ile lat ma Guś?”

Cele ogólne:

– utrwalenie zdobytej wiedzy statystycznej,

– wprowadzenie nowych pojęć statystycznych,

– zapoznanie uczniów z nowymi formami prezentacji danych w formie graficznej.

 

Cele szczegółowe:

– uczeń zna pojęcie dominanty, średniej arytmetycznej, potrafi wskazać te wartości wśród badanej zbiorowości,

– uczeń potrafi przedstawić dane statystyczne w formie graficznej (na wykresie),

– uczeń zna podstawowe etapy badania statystycznego.

 

Pojęcia statystyczne występujące w zajęciach:

– wykres liniowy,

– wyznaczanie wartości minimalnej i maksymalnej,

– dominanta,

– średnia arytmetyczna,

– wykres słupkowy,

– piramida wieku.

Dziękujemy panią z GUS za przeprowadzenie ciekawej lekcji.

Małgorzata Czarnik

zapraszamy do pooglądania zdjęć z lekcji: