Łamigłówki matematyczne Urszuli Marciniak

12 czerwca dzieci z klasy IIc odwiedzili uczniowie klasy Vc wraz z wychowawczynią i nauczycielką matematyki Panią Kingą Szumielewicz. Podczas zajęć matematyki drugoklasiści rozwiązywali zagadki logiczne Urszuli Marciniak- popularyzatorki logicznego myślenia z wykorzystaniem łamigłówek diagramowych. Dzieci, przy pomocy starszych kolegów rozwiązywały zadania w małych grupach. Dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu znakomicie poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami.

Iwona Gidzińska