Konkursu plastyczny „Najpiękniejsza Pani Jesień”

Serdecznie zapraszamy uczniów  klas I-III  do udziału w konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejsza Pani Jesień”.

Cele konkursu:
– umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu,
– inspirowanie tematykę jesieni,
– popularyzowanie wiedzy o jesiennych barwach,
– rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy konkursu wykonują pracę  dowolną techniką plastyczną (warzywa, liście i wszelkie tworzywa przyrodnicze). Format pracy dowolny.
Każda praca powinna być na odwrocie podpisana: imię i nazwisko autora, klasa.
Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę technikę wykonania pracy, zgodność  z tematyką oraz pomysłowość autora.
Konkurs odbędzie się w dwóch grupach wiekowych: kl. I, kl. III.
Organizatorzy przewidują dla zwycięzców nagrody i dyplomy.

Terminarz konkursu:
Prace prosimy dostarczyć 30.10. 2015 roku do p. Agnieszki Nawrockiej oraz do p. Anny Zimnej. Prosimy dostarczyć po 5 prac z każdej klasy.
Wystawę prac będzie można podziwiać po rozstrzygnięciu konkursu.

Organizatorzy konkursu: p. Agnieszka Nawrocka, p. Anna Zimna.

Serdecznie zapraszamy!