Konkurs „ZAPROSZENIE DO ORTOMAGII”

konkursW związku z obchodami Europejskiego  Tygodnia  Świadomości Dysleksji

zachęcamy wszystkich uczniów, którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję) do udziału

w międzyszkolnym konkursie  plastycznym organizowanym przez

Szkołę Podstawową nr 113 we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział we Wrocławiu.

„ZAPROSZENIE DO ORTOMAGII”

  Cele konkursu:

       rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci;

      kształcenie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i oryginalności pomysłów;

       usprawnianie techniki czytania i pisania;

      zwiększenie wiary we własne możliwości i podniesienie samooceny.

TECHNIKA WYKONANIA PRAC DOWOLNA

FORMAT PRAC – A4, A3

Uczniowie prezentują wyrazy z trudnościami ortograficznymi za pomocą przedmiotów, różnych czcionek, w oryginalnych kompozycjach.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 – posiadanie opinii PPP stwierdzającą specyficzne trudności w uczeniu się /ryzyko dysleksji / dysleksję rozwojową / dysortografię / dysgrafię (w opinii psychologiczno-pedagogicznej ucznia jest wskazanie do udziału w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych / terapii pedagogicznej)

Konkurs jest kierowany do uczniów klas II-VI

Prace prosimy składać u pani pedagog Iwony Więcko do 25 października 2014

            Organizatorzy obchodów  Europejskiego  Tygodnia  Świadomości Dysleksji

            w SP nr 1  Iwona Więcko,  Karolina Kubalka, Barbara Jedynak