KONKURS „ZACZYTANY SŁODZIAK-PIERWSZOKLASISTA”

Pani Marzena Winter i pani Karolina Kubalka zapraszają uczniów klas pierwszych do udziału w konkursie.                           

Regulamin poniżej:

Regulamin konkursu:

I. Cele konkursu                                                                                                         

1. Promocja czytelnictwa.

2. Zachęcenie rodziców i dzieci do wspólnego czytania książek.

3. Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów

4. Utrwalanie nawyku obcowania z książką

II. Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych

– Czas trwania konkursu – od 18.02.2019 do 24.05.2019r.

– Konkurs polega na codziennym czytaniu w domu, w obecności rodzica, przez minimum 10 minut wybranej książki

– Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie u wychowawczyni, która przekazuje  listę chętnych do organizatorów

– Zgłoszeni uczniowie otrzymają kupony czytelnicze

– Po każdorazowym przeczytaniu w domu fragmentu książki  uczestnik wypełnia kupon

– Wypełniony i podpisany przez rodzica/rodziców/opiekunów kupon przynosimy do szkoły i wrzucamy do odpowiednio oznaczonego  pudełka

Pudełka umieszczone będą u Pań woźnych

– Pod koniec każdego tygodnia kupony będą zliczane i uczestnicy otrzymają odpowiednią ilość naklejek do naklejenia na kartę główną „Czytaj codziennie”

– Karty główne będą przechowywane w klasach

– Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w maju 2019 r.

– Nagrodzone zostaną osoby, które zajmą dwa pierwsze miejsca w każdej z pierwszych klas

Wszystkim czytelnikom życzymy wytrwałości i wspaniałych chwil z książką

Organizatorzy: Marzena Winter, Karolina Kubalka