Konkurs „Zaczytany Rycerz, Zaczytana Królewna”

uwaga-konkurs

Pani Karolina Kubalka i Pani Marzena Winter zapraszają uczniów klas II i III do udziału w Konkursie. Regulamin poniżej. 

Konkurs „Zaczytany Rycerz, Zaczytana Królewna”

 

Regulamin konkursu:

I. Cele konkursu

1. Promocja czytelnictwa.

2. Zachęcenie rodziców i dzieci do wspólnego czytania książek.

3. Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów

4. Utrwalanie nawyku obcowania z książką

5. Zachęcenie do czytanie książek spoza kanonu lektur obowiązkowych

 

II. Zasady konkursu:

– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III

– Czas trwania konkursu – od 1.10.2018 do 18.01.2019

– Konkurs polega na codziennym czytaniu w domu, w obecności rodzica, przez minimum 10 minut wybranej książki ( nie czytanki z podręcznika )

– Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie u wychowawczyni, która przekazuje  listę chętnych do organizatorów

– Zgłoszeni uczniowie otrzymają kartę główną „Wieża czytelnicza” oraz kupony czytelnicze

– Po każdorazowym przeczytaniu w domu fragmentu książki  uczestnik wypełnia kupon

– Wypełniony i podpisany przez rodzica/rodziców/opiekunów kupon przynosimy do szkoły i wrzucamy do odpowiednio oznaczonego  pudełka

– Pudełka umieszczone będą u Pań woźnych

– Pod koniec każdego tygodnia kupony będą zliczane i uczestnicy otrzymają odpowiednią ilość cegiełek do naklejenia na kartę główną

– Zapełnioną kartę główną, czyli „Wieżę czytelniczą”, prosimy przynosić do opiekunów tj. pani Karoliny Kubalka , pani Marzeny Winter

– Po zapełnieniu „ Wieży czytelniczej”  uczestnik dostaje nową kartę

– Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w styczniu 2019 r.

– Osoby, które zajmą pierwsze miejsca  otrzymają tytuł Najbardziej Zaczytanego Rycerza i Najbardziej Zaczytanej Królewny, nagrody oraz pamiątkowe dyplomy

 

Wszystkim czytelnikom życzymy powodzenia i wspaniałych chwil z książką

Organizatorzy:  Karolina Kubalka, Marzena Winter