Konkurs Rodzinny „Budowle Starożytne”

Serdecznie zapraszamy naszych uczniów wraz z rodzinami do udziału w szkolnym konkursie „Budowle Starożytne”.  Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci na temat starożytności , jej  osiągnięć architektonicznych w ramach realizacji głównego kierunku pracy szkoły  –„Poznawanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy”.  Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu makiety wybranej budowli starożytnej w dowolnej technice i z dowolnych materiałów. Wielkość budowli dowolna, jednak nie powinna przekraczać wymiarów 0,7m x 0,7m x 0,7m.

Prace można składać do 10 maja 2024 w sekretariacie szkoły w budynku przy ulicy 1 Maja. Należy dołączyć informację, co przedstawia makieta, imię i nazwisko wykonawcy, klasa.

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas gminnej imprezy   „ Starożytne Igrzyska w Jedynce” , która  odbędzie się w naszej szkole    w dniu 22 maja 2024.   Prace oceni jury składające się z pracowników szkoły , przedstawicieli władz gminnych oraz Rady Rodziców naszej szkoły. Trzy pierwsze miejsca zostaną uhonorowane nagrodami.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym konkursie całe rodziny. Wszystkie prace będą wyeksponowane   na wystawie w szkole  podczas imprezy w dniu 22 maja 2024r.