Konkurs „Od Bałtyku po Tatry”

W klasach V zorganizowano konkurs wiedzy o krajobrazach Polski. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące charakterystycznych cech krain geograficznych Polski, parków narodowych, skał i gleb występujących na danym terenie, fauny i flory wybrzeża, nizin, wyżyn i gór oraz rozpoznawali na przedstawionych zdjęciach zabytki i budowle z naszego kraju.

Największą wiedzą z tego zakresu wykazali się :

I m-ce Maciej Chwastyk z klasy 5a

II m-ce Nikodem Sierczyński z klasy 5c

III m-ce Michał Gniedziejko z klasy 5b

Serdecznie gratulujemy wiedzy!

Organizator konkursu: Katarzyna Sowińska