Konkurs „Najlepszy Czytelnik Roku”

konkurs

Już dziś, 15 listopada ruszył Konkurs pt. „Najlepszy Czytelnik Roku”. Poniżej znajdziecie informacje na jego temat.

Regulamin konkursu:

I. Cele konkursu

1. Promocja czytelnictwa.

2. Zachęcenie dzieci do czytania książek.

3. Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów

4. Utrwalanie nawyku obcowania z książką

5. Zachęcenie do czytanie książek spoza kanonu lektur obowiązkowych

6. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

 

II. Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły

Czas trwania konkursu – od 15.11.2018 do 31.05.2019

Ocenie konkursowej podlega:

– aktywność i kultura czytelnicza uczniów

– dbałość czytelnika o wypożyczone książki

–  kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki

Bibliotekarz ma prawo sprawdzić, czy czytelnik przeczytał wypożyczoną książkę, poprzez zadawanie pytań dotyczących treści danej książki.

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

  • uczniowie z klas II – III
  • uczniowie z klas IV – VIII

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2019 r.

 

III.  Nagrody:

–  osoby, które zajmą pierwsze miejsca w każdej kategorii, otrzymają tytuł Najlepszego Czytelnika Roku, nagrody oraz pamiątkowe dyplomy

-przewidziana jest  nagroda specjalna dla czytelnika z klas pierwszych

Wszystkim uczniom życzę powodzenia i wspaniałych chwil z książką.

                                                             Bibliotekarz Karolina Kubalka

Regulamin Konkursu „Najlepszy Czytelnik”