Konkurs literacko – plastyczny

konkurs

Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie literacko – plastycznym Partnerstwo Gmin organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Konkurs nawiązuje do 15 rocznicy podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminą Biblis w Niemczech a gminą Kąty Wrocławskie oraz przyjaźni i współpracy z innymi gminami.
Adresowany jest do uczniów klas I-VII szkół podstawowych i uczniów gimnazjów w naszej gminie. Aby wziąć w nim udział, należy przygotować pracę plastyczną lub literacką według wskazówek udzielonych przez nauczycieli języka polskiego, plastyki i edukacji wczesnoszkolnej, którzy w każdej klasie dokładnie przedstawią warunki i zasady uczestnictwa.
Tematami, do których powinna nawiązywać praca ucznia, są:
*przyjaźń;
*współpraca;
*partnerstwo gmin.

Prace konkursowe należy dostarczyć wymienionym wcześniej nauczycielom najpóźniej do 9 marca 2018 r.
Na zwycięzców w obu kategoriach czekają nagrody i dyplomy.

Informuje: Angelika Śmigielska-Cygan