#Kochamsłyszeć

Akcja #Kochamsłyszeć to ogólnopolska inicjatywa, której celem jest uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób z wadą słuchu. W akcji po raz pierwszy uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.

Podczas zajęć przeprowadzonych przez Panią Agatę Staromłyńską i Martę Kantykę  uczniowie mieli okazję poznać budowę narządu słuchu, dowiedzieć się jak to jest, że słyszymy i jak dbać o słuch. Zapoznali się także z działaniem aparatów słuchowych i implantów. Podczas zajęć bawiliśmy się używając zmysłu słuchu, dzięki czemu sami mogliśmy doświadczyć, jak bardzo ten zmysł jest nam potrzebny do codziennego funkcjonowania i komunikacji z innymi. Na koniec każdy wykonał swój plakat prezentujący aparat słuchowy lub część implantu ślimakowego, czyli procesora dźwięku.

Agata Staromłyńska