Kartki z Okazji Dnia Babci i Dziadka

W ramach współpracy z Przedszkolem Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Kątach Wrocławskich,  uczniowie ze szkolnej świetlicy z Okazji Dnia Babci i Dziadka z wielkim sercem zaangażowali się w wykonanie kartek dla Seniorów z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Miłkowie. Zajęcia miały na celu rozwijanie u uczniów wrażliwości i postaw związanych z niesieniem pomocy potrzebującym, kształtowanie szacunku do osób starszych i podtrzymywanie więzi międzypokoleniowych. Efekty powstałych prac w poniższej galerii.


Zespół Nauczycieli Świetlicy