Karta zapisu do świetlicy

kartaWypełnione karty można składać do 15 sierpnia 2014 r. u wychowawców klas, wychowawców świetlicy lub w sekretariacie szkoły.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej