Kalendarz

kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

  • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2023 r. -31.12.2023 r.
  • Ferie zimowe –  15 – 28 stycznia 2024 r.
  • Ferie wielkanocne – 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
  • Zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • Dni wolne – 2.05.2024 r., 31.05.2024 r.
  • Dni wolne dla klas 4-7 – Egzamin ósmoklasisty – 14, 15, 16 maja 2024 r.