„Jestem tolerancyjny”

W ostatnim tygodniu stycznia przeprowadzono w naszej świetlicy zajęcia pod hasłem „Jestem tolerancyjny” w ramach udziału świetlicy w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów”.

 

Głównym celem naszych zajęć było rozwinięcie wśród dzieci postaw obywatelskich, poszanowanie godności osobistej oraz praw innego człowieka, bez względu na rasę, wyznanie, kulturę, sposób ubierania się jak i również uwrażliwienie  na problem nietolerancji i dyskryminacji.

Przystępując do zajęć uczniowie obejrzeli przygotowaną prezentację pod tytułem „Jestem tolerancyjny”, opisującą znaczenie tolerancji, rodzaje tolerancji, przyczyny nietolerancji, ważne daty związane z tolerancją, obejrzeli krótki filmik edukacyjny „Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji”, wykonali prace plastyczne.

Niespodzianką dla świetlików był zaproszony na nasze zajęcia gość, mama jednej z uczennic pochodzącej z Ukrainy, która uczestniczyła w przygotowanych  zajęciach.

 

Wychowawcy świetlicy