Jan Paweł II i Kardynał Bolesław Kominek

Dnia 14 października 2019 roku nasza szkoła przeżywała podniosłą uroczystość. Uczczono pamięć dwóch wybitnych Polaków i wspaniałych nauczycieli – kardynała Bolesława Kominka, patrona naszej szkoły oraz świętego Jana Pawła II. Wybrani uczniowie podczas krótkiej inscenizacji przypomnieli najważniejsze wydarzenia życia – dzieciństwo, drogę do kapłaństwa i posługę wśród ludzi papieża Polaka. Występ był przeplatany ciekawym podkładem muzycznym prezentacją oraz krótkim filmem dotyczącym pontyfikatu Jana Pawła II. Uczniowie mogli usłyszeć głos papieża oraz przypomnieć sobie cenne wskazówki, które kierował do ludzi.

Sylwetkę pierwszego arcybiskupa wrocławskiego – kardynała Bolesława Kominka, inicjatora Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich przedstawili uczniowie z klas ósmych, którzy zaznaczyli, że społeczność szkolna może być dumna, że mamy takiego patrona.

Na koniec pani dyrektor Lidia Reps podziękowała wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w budowaniu przyjaznej szkoły. Szczególne podziękowania za przygotowanie uroczystości skierowane zostały pod adresem pana Adama Wilczyńskiego. Mam nadzieję, że ten sposób uczczenia wybitnych patriotów i oddanych kapłanów przyniesie wiele wartości wychowawczych uczniom naszej szkoły.

GALERIA