Instrukcja logowania do aplikacji Teams dla uczniów

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy link z instrukcją logowania do aplikacji Teams.

http://sp1katy.pl/wp-content/uploads/2020/04/SP1_Instrukcja_dla_ucznia_Teams__logowanie.pdf