Informacje

     Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich powstała w 1955 r. Obecnie zajęcia odbywają się w dwóch budynkach. Klasy młodsze uczą się przy ulicy Żeromskiego, a klasy starsze przy ulicy 1-go Maja.

Mimo swojej sześćdziesięcioletniej historii placówka wygląda znakomicie, ponieważ w ostatnich czasie wykonano w niej gruntowne remonty i modernizacje wnętrza i otoczenia.

Do SP nr 1 obecnie uczęszcza około 400 uczniów, uczących się w 18 oddziałach. Kadra nauczycielska to 30 osobowy zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich jest bardzo dobrze znana i postrzegana przez środowisko lokalne, posiada bogatą, kilkudziesięcioletnią tradycję.

Uczniowie kąteckiej „Jedynki” od lat uzyskują wysokie wyniki w zewnętrznych egzaminach sprawdzających ich wiedzę i umiejętności. W ostatnich latach były one wyższe od średniej województwa.

Oprócz lekcji obowiązkowych w szkole działają różne koła zainteresowań, w których uczestniczą chętni uczniowie. Są to np: koła sportowe, artystyczne, przedmiotowe, językowe, informatyczne. Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dostosowany jest do odwozów uczniów, aby umożliwić uczestnictwo w nich każdemu dziecku.