Informacja o podręcznikach obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017

podreczniki

Szanowni Państwo,  informujemy, że uczniowie klas I, II, III otrzymają darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe  we wrześniu 2016 r. w ramach programu rządowego.  Rodzice zobowiązani są do zakupienia  podręczników i ćwiczeń tylko do nauki religii:

w klasach I – „Żyjemy w Bożym świecie” wydawnictwo „ Jedność” z płytą CD

w klasach II – „Idziemy do Jezusa” wydawnictwo „Jedność” z płytą CD

w klasach II I- „Przyjmujemy Pana Jezusa”  pod redakcją J.Szpet, D.Jackowiak

( podręcznik i karta pracy)

Informujemy, że tylko uczniowie klas II mają możliwość odkupienia używanego podręcznika do nauki religii od uczniów klas III.  Rodziców uczniów klas II  prosimy o osobisty kontakt z rodzicami uczniów  klas III  w celu odkupienia tych książek.

Klasy IV-VI

Szanowni Państwo,  informujemy, że uczniowie klas IV i V  otrzymają darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe  we wrześniu 2016 r. w ramach programu rządowego.

Rodzice  dzieci klas IV i V obowiązkowo kupują podręczniki i ćwiczenia do nauki religii i języka niemieckiego (drugiego dodatkowego, obowiązkowego języka nowożytnego).

Rodzice uczniów klas  VI zaopatrują dzieci w niezbędne podręczniki i ćwiczenia we własnym zakresie wg wykazu, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły 15 czerwca 2016 r.

 

Giełda używanych podręczników odbędzie 21 czerwca  2016 r.

Uczniowie klas V mogą odkupić wszystkie podręczniki od uczniów klas VI.

Dodatkowo uczniowie klas III i IV mogą odkupić od starszych kolegów podręczniki do nauki języka niemieckiego i religii.

Informujemy rodziców obecnych klas VI, że ich dzieci (uczniowie klas I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017) otrzymają podręczniki zakupione przez gimnazjum z dotacji MEN.

 Do pobrania Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2016/2017