Informacja o listach uczniów klas pierwszych

Szanowni Państwo,  informujemy, że zostały utworzone listy uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021-2022.  

Od dnia 25 sierpnia 2021 można sprawdzić przydział dziecka do klasy. Ze względu na przepisy RODO  informacje w tej sprawie można pozyskać tylko osobiście w sekretariacie szkoły za okazaniem dokumentu tożsamości lub telefonicznie ( tel. 71-316-65-18 ) po dokonaniu przez uprawnionego pracownika szkoły weryfikacji danych dziecka ( pesel).

Beata Zielińska

wicedyrektor szkoły