II Moduł z Międzynarodowego Projektu Emocja

Dnia 27.01 klasa VI d zrealizowała kolejny II Moduł z Międzynarodowego Projektu Emocja  pt. ,,Wyobraźnia’’. Zajęcia odbyły się w formie zdalnej na platformie Teams. Celem warsztatów było rozbudzanie u uczniów postawy twórczej oraz kształtowanie wyobraźni.

Uczniowie obejrzeli krótki film psychologa Michała Borkowskiego pt. ,,Ciekawość’’ oraz wykonali pracę plastyczną ,,Mieszkańcy naszej wyobraźni’’.

Podczas zajęć uczniowie poznali wyrazy, które określają czym jest wyobraźnia. Poznali magiczną moc, która powstaje dzięki wyobraźni oraz dowiedzieli się jak trenować swoją wyobraźnię. 

Wyobraźnię można kształtować tak samo jak kreatywność. To właściwie nieodłączne elementy tworzenia czegoś nowego lub łapania świeżej perspektywy.  A. Einstein powiedział, że: „Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza, bo choć wiedza wskazuje na to, co jest, wyobraźnia wskazuje na to, co będzie.”

Zdjęcia