Harmonogram dowozów uczniów w dniu 2 września 2019

Prosimy o zapoznanie się z planem dowozów i odwozów uczniów w dniu 2 września 2019 r.

Przywozy do szkoły

linia 80 Nowa Wieś Kącka Kozłów Pełcznica
Kurs   dla klas  I- III 8.02 8.09 8.12

.

linia 80 Nowa Wieś Kącka Kozłów Pełcznica
Kurs   dla klas  IV-VIII 9.12 9.19 9.22

.

linia 83 Krobielowice Wojtkowice Strzeganowice  
Kurs   dla klas IV-VIII 8.56 8.58 9.02

Odwozy po rozpoczęciu roku szkolnego

linia 80 Nowa Wieś Kącka Kozłów Pełcznica
Kurs   dla klas I- III 10.16   zatoka przy szkole na ulicy Żeromskiego

.

linia 80 Nowa Wieś Kącka Kozłów Pełcznica
Kurs   dla klas  IV-VIII 11.31   zatoka przy szkole na ulicy Żeromskiego

.

linia 83 Krobielowice Wojtkowice Strzeganowice  
Kurs   dla klas  IV-VIII 11.31   zatoka przy szkole na ulicy Żeromskiego