Guś i wykresy statystyczne

mini-01b1a6c9aaf8a1f1e66b8afd6f4f244342996f23c47 maja 2015 r w klasach czwartych panie z Wrocławskiego Urzędu Statystycznego przeprowadziły lekcję pt. „Guś i wykresy statystyczne”.

Zajęcia edukacyjne miały na celu:

Cele ogólne:

– zdobycie podstawowej wiedzy statystycznej,

– zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami statystycznymi,

– zapoznanie uczniów z prezentacją danych w formie graficznej.

 

Cele szczegółowe:

– uczeń potrafi wskazać dominującą pozycję danej kategorii wśród badanej zbiorowości,

– uczeń zna pojęcie dominanty,

– uczeń wie, że dane statystyczne można przedstawić w formie graficznej (na wykresie),

– uczeń zna podstawowe etapy badania statystycznego.

 

Pojęcia statystyczne występujące w zajęciach:

– wykres słupkowy,

– wykres kołowy,

– wykres liniowy,

– dominanta,

– wyznaczanie wartości minimalnej i maksymalnej.

Wykres słupkowy

mini-0190f0c61859516bbbac7bbc2959f80b785ce31103

mini-01d59561b4d260c9892c3f794a605db698fd96e412

 Wykres kołowy

mini-0152f2a2a806c33daccbee9a557570d490835717e1

01d80b4f92b0dd27a2cd29dcc8551a94d0ed29eb3c

Wykres słupkowy

mini-01533d43f86a20b6dfc810777e6de4c596dc657611

mini-01cb12f313adb999aa01edd6e0dfd81aad60b0a04a

Dziękujemy pani Marcie Woźniakiewicz i jej współpracowniczce za ciekawą lekcję.

Małgorzata Czarnik

zapraszamy do galerii zdjęć: