Godziny pracy pielęgniarki szkolnej 2017/2018

GODZINY PRACY

Szkolny gabinet profilaktyki zdrowotnej
i pierwszej pomocy przedlekarskiej

czynny

wtorek  7.30  –  15.00
środa     7.30  –  15.00
(pierwsza, trzecia i piąta środa każdego miesiąca )

piątek  7.30  –  15.00

pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania
mgr pielęgniarstwa Dorota Krawiec

telefon kontaktowy w godzinach pracy  71/ 3166 906