Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

Godziny pracy szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pierwszej pomocy przedlekarskiej

w roku szkolnym 2021/2022 :

we wtorki– 7:30 – 15:00

pierwsza, trzecia, piata środa miesiąca– 7:30 – 15:00

piątek – 7:30 – 15:00