Germanizmy z języku polskim

Przed feriami zimowymi uczniowie klas czwartych, w ramach lekcji języka niemieckiego z p.Lucyną Dziubczyńską – Szram i p.Zofią Jankowską, poznali germanizmy funkcjonujące w języku polskim. Jako podsumowanie stworzyli słowniczki obrazkowe. Upowszechnianie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, to jeden z priorytetów polityki oświatowej w Polsce w roku 2023/24. Języki, którymi się posługujemy, to także nasze dziedzictwo.