Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

europejski

    W dniach 7.10.2013r.-14.10.2013r. w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka odbył się Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, w ramach którego podjęto działania propagujące wiedzę o dysleksji.

            Przygotowano gazetkę na temat dysleksji oraz na temat podstawowych zasad ortograficznych. Na korytarzach szkolnych wyeksponowano słowniczek ortograficzny przygotowany przez uczniów, a także gazetkę „Sposób na ortografię”, w której zamieszczono porady dla uczniów dotyczące poprawnej pisowni.

 W klasach V przeprowadzono test ze znajomości zasad ortograficznych i wyłoniono uczniów, którzy wykazali się najlepszą wiedzą w tej dziedzinie. Należą do nich:

Klasa Va

Michał Celner

Klasa Vb

Adam Ucherek

Aleksander Wilczyński

Klasa Vc

Julia Łochowska

Zuzanna Podobińska

Radosław Zakrzewski

Odbył się również konkurs dla uczniów z dysleksją „Ortograficzne łamigłówki”, podczas którego uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce mogli zmierzyć się z zadaniami dostosowanymi do ich możliwości.

We współpracy z Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych we Wrocławiu zorganizowano także konkurs plastyczny dla dzieci z klas I-III, polegający na wykonaniu ilustracji do baśni H. Ch.Andersena. Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie literackim pod hasłem „Dzieci listy piszą, słowa radość niosą”, którego celem było napisanie listu do dzieci znajdujących się na Oddziale Onkologiczno- Hematologicznym we Wrocławiu.

            Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji zorganizowały: Barbara Jedynak, Karolina Kubalka i Iwona Więcko.

 Pedagog szkolny Iwona Więcko