Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W dniach 4.10.2021r.-8.10.2021r. obchodziliśmy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji pod hasłem „Jesteśmy różni- jesteśmy razem.”  Jak co roku w tych dniach w naszej szkole podejmowane były działania propagujące wiedzę o dysleksji.

W holu szkoły wyeksponowano gazetkę na temat specyficznych trudności w nauce typu: dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia. Znalazły się w niej „Dekalog dla uczniów z dysleksją”,  „Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych” oraz wskazówki do pracy z dziećmi  ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Pedagog Iwona Więcko przygotowała prezentację multimedialną „Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji”, w której zamieszczono najważniejsze informacje na temat specyficznych trudności w uczeniu się oraz zaprezentowano sylwetki słynnych dyslektyków ze świata nauki i kultury, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach życia.

W świetlicy szkolnej wśród uczniów klas V-VIII przeprowadzono „Łamigłówki ortomagiczne”, w których uczniowie  mogli sprawdzić swoją wiedzę w zakresie ortografii.  W tym celu wykorzystano multimedialne krzyżówki, quizy oraz zabawy ortograficzne. Uczniowie ćwiczyli również koncentrację uwagi oraz koordynację wzrokowo- ruchową  wykonując dyktanda graficzne.

Przygotowano także gazetkę „Sposób na ortografię” i wywieszono tablice  z informacjami ułatwiającymi naukę ortografii. W bibliotece szkolnej utworzono „Kącik książek słynnych dyslektyków”, w którym wyeksponowano  publikacje znanych pisarzy, którzy zmagali się ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Pedagog Iwona Więcko przygotowała prezentację multimedialną dla nauczycieli na temat  „Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową”.

Rodziców uczniów z dysleksją zachęcamy do zapoznania się z „ Przewodnikiem  dla rodziców dzieci z dysleksją” opracowanym przez Fundację Euro- Idea Fundacja Społeczno- Kulturalna w ramach realizacji Projektu Partnerskiego Grundtviga „TIPS  for parents of dyslexic child”, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat tego, jak wspierać dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji zorganizowały: Karolina Kubalka  i Iwona Więcko.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Przewodnik dla rodziców dzieci z dysleksją

Pedagog szkolny

Iwona Więcko