Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji- 2020r.

W październiku obchodziliśmy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, w ramach którego co roku podejmowane są działania propagujące wiedzę o dysleksji.

W tym roku szkolnym, ze względu na epidemię COVID-19, działania te były ograniczone. W holu szkoły wystawiono gazetkę na temat specyficznych trudności w nauce typu: dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia.  Hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji brzmi: ,,Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań.”

Pedagog Iwona Więcko przygotowała prezentację multimedialną „Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji”, w której zamieszczono najważniejsze informacje na temat specyficznych trudności w uczeniu się oraz zaprezentowano sylwetki słynnych dyslektyków ze świata nauki i kultury, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach życia.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Rodziców uczniów z dysleksją zachęcamy do zapoznania się z „Przewodnikiem dla rodziców dzieci z dysleksją” opracowanym przez Fundację Euro- Idea Fundacja Społeczno- Kulturalna w ramach realizacji Projektu Partnerskiego Grundtviga „TIPS for parents of dyslexic child”, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat tego, jak wspierać dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Przewodnik dla rodziców dzieci z dysleksją-e-book

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji zorganizowały: Karolina Kubalka i Iwona Więcko.

zapraszamy do galerii zdjęć