eTwinning – Europejska współpraca szkół

logoetwinningProjekt eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Zarejestrowani nauczyciele biorą także udział w bezpłatnych szkoleniach oraz seminariach i konferencjach.

Strona eTwinning – www.etwinning.pl

eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

Profil naszej szkoły, gdzie widać nauczycieli zarejestrowanych oraz realizowane w szkole projekty – kliknij