Dzień Liczby Pi – 14 marca

Uczniowie klas czwartych podczas lekcji matematyki wykonali eksperyment z okazji Dnia Liczby Pi. Mieli za zadanie przynieść do szkoły jak najwięcej okrągłych przedmiotów. Za pomocą metra krawieckiego lub nitki i linijki zmierzyli obwód. Następnie mierzyli średnicę każdego przedmiotu. Zebrane dane zapisywali w tabeli. Kolejnym etapem było obliczanie ilorazu, czyli długość obwodu dzielili przed długość średnicy.

Uczniowie odkryli zależność i zapisali wniosek. Im dokładniejszy był pomiar obwodu i średnicy, tym bardziej iloraz był bliższy wartości liczby Pi.

Liczba Pi jest stałą matematyczną wyrażającą stosunek obwodu koła (czyli długość okręgu) do długości jego średnicy. Jej wartość wynosi w przybliżeniu 3,14…

Joanna Palińska