„Dni międzykulturowe w świetlicy szkolnej”

Zajęcia w ramach udziału świetlicy szkolnej w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół „Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”.

 

W marca w świetlicy szkolnej przeprowadzono cykl zajęć pod hasłem „Dni międzykulturowe w świetlicy szkolnej”. Celem zajęć było przybliżenie uczniom kultury naszego kraju, oraz kultur wybranych krajów z różnych zakątków świata.

Dzieci miały okazję obejrzeć krótką prezentację przedstawiającą państwa z różnych stron świata, ich kulturę, zwyczaje, muzykę oraz tańce.

Uczniowie podczas zajęć bardzo żywo interesowali się strojami regionalnymi naszego kraju, które miały okazję  ubrać i zaprezentować się w nich.

Zajęcia zostały wzbogacone pracami plastycznymi (dzieci wykonały flagi do wcześniej poznanych krajów), oraz zajęciami muzycznymi (nauka tańca krakowiak).

 

Wychowawcy świetlicy