Datek zamiast kwiatka

Szanowni Państwo

Podobnie jak w  ubiegłym roku szkolnym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą,  aby  zamiast wręczania nauczycielom symbolicznego kwiatka na zakończenie roku wzięli Państwo udział  w akcji charytatywnej, której celem jest zebranie środków na leczenie uczennicy naszej szkoły – walczącej z chorobą nowotworową  Andżeliki.

W dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 19 czerwca  2019 r. , uczniowie z koła wolontariatu będą zbierać do puszek dostarczonych przez Fundację Cancer Fighters  dobrowolne datki, które zostaną przeznaczone na wsparcie dziewczynki w chorobie. Gdybyście Państwo zechcieli wziąć udział w tej akcji, będziemy ogromnie wdzięczni.

W imieniu dziewczynki  dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Z poważaniem dyrektor szkoły Lidia Reps

O chorobie Andżeliki można poczytać Tu