Czujnik pomiaru jakości powietrza

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie maping2.png

W grudniu 2020 r.  Szkoła Podstawowa nr 1 im Kardynała Bolesława Kominka  w Kątach Wrocławskich nawiązała współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim w zakresie realizacji Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL  „Czy wiesz czym oddychasz- kampania edukacyjna na rzecz czystego powietrza” ( finansowanego przez UE Life oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).  W  ramach tej współpracy na budynku szkolnym    przy  ul. Żeromskiego  zamontowano czujnik niskokosztowy pomiaru jakości powietrza stanowiący element otwartego systemu monitoringu jakości powietrza. Czujnik ten tworzy sieć pomiarową w obszarze aglomeracja wrocławska i bydgoska .

O celach i realizacji projektu można przeczytać na stronie https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/o-projekcie/

Na stronie z portalem czujnikowym https://airquality.uni.wroc.pl/  można sprawdzić jakość powietrza w okolicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Projekt ten jest elementem realizowanej  przez Lidię Reps innowacji pedagogicznej „Ekokątki-tropiciele złych i dobrych praktyk ekologicznych”.

Lidia Reps dyrektor szkoły