Certyfikat udziału – (Nie)zwykła matematyka

W roku szkolnym 2022/2023 podczas lekcji matematyki i zajęć dodatkowych realizowane były ciekawe matematyczne przedsięwzięcia w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego, pt. „(Nie)zwykła matematyka”. Nasza szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w projekcie.

Projekt realizowany jest pod opieką Pani Joanny Palińskiej.

Niektóre działania projektowe zostały opisane tu: http://sp1katy.pl/niezwykla-matematyka/