Catering w szkole

catering

Szanowni Państwo

30 sierpnia 2018 r. rodzice z Rady Rodziców wybrali ofertę firmy  „Sezam- Przedsiębiorstwo Gastronomiczne” na świadczenie usług cateringowych w szkole.

W zakresie tych usług  dziecko może skorzystać z jednego wariantu dostarczanych posiłków:

1. obiadu jednodaniowego ( drugie danie, napój)  dostarczonego  w jednorazowych opakowaniach– 5 zł brutto

2. obiadu jednodaniowego ( zupa, napój)  dostarczonego  w jednorazowych opakowaniach– 4 zł brutto

3. obiadu dwudaniowego ( zupa, drugie danie, napój) dostarczonego w jednorazowych opakowaniach– 7 zł brutto

Obiady będą przywożone w specjalnych pojemnikach termoizolacyjnych, a wydawane w budynku przy ul. 1 Maja w szkolnej jadalni. Dzieci uczące się w budynku przy ul. Żeromskiego na obiady będą przeprowadzane przez pracowników szkoły.

Rodzice zainteresowani ofertą podpisują umowę z firmą „ SEZAM”, w której wybierają odpowiedni wariant obiadu. Szczegóły dotyczące cateringu zawarte są w umowie.

Szkoła odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków spożywania przez dzieci posiłków spełniających normy wskazane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu. Szkoła nie jest stroną w ewentualnych roszczeniach dotyczących  jakości przygotowywanych posiłków oraz rozliczeń finansowych.

Druki umów są dostępne  na stronie internetowej szkoły. Umowy wypełnione i podpisane prosimy składać do 15 września  do sekretariatu. Wstępnie planujemy  rozpocząć wydawanie posiłków od 17 września 2018 r.

 Dyrektor szkoły Lidia Reps

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH