Category: Pedagog

Działania pedagogów i psychologów szkolnych w związku z nauczaniem zdalnym i powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w roku szkolnym 2020/2021

Obecny rok szkolny jest bez wątpienia wyjątkowy. W związku z mieszanym trybem nauczania nasi uczniowie muszą adaptować się do różnych, nowych dla każdego z nas i niekiedy trudnych warunków, w jakich przyszło im się rozwijać.

Kontynuuj czytanie

Wirtualna podróż śladami Kardynała Bolesława Kominka

W dniu 26.04.2021r. uczniowie wchodzący w skład Pocztu Sztandarowego wraz z opiekunami panią Karoliną Kubalka i panią Iwoną Więcko udali się w wirtualną podróż śladami Kardynała Bolesława Kominka w ramach projektu „Kardynał Bolesław Kominek- patron szkoły i przewodnik po świecie wartości.”

Kontynuuj czytanie

Akcja ,,Stres pod kontrolą”

Egzamin ósmoklasisty, proces rekrutacji oraz zmiana placówki związana z przejściem uczniów ze szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej często są źródłem stresu dla młodzieży. W związku z tym w kwietniu 2021 roku pedagog Iwona Więcko zorganizowała akcję ,,Stres pod kontrolą.” 

Kontynuuj czytanie

Szkolenie Pocztu Sztandarowego z zasad Ceremoniału Wojskowego

W dniu 14.04.2021r. uczniowie, którzy zostali wybrani do Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich i będą reprezentować naszą placówkę w roku szkolnym 2021/2022, zostali przeszkoleni z zasad Ceremoniału Wojskowego.

Kontynuuj czytanie

„Cała Polska Na Niebiesko” czyli obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

2 kwietnia  obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,  który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia. „Cała Polska Na Niebiesko” to kampania społeczna, mająca na celu uświadomić jak najwięcej osób czym jest autyzm. Mówiąc głośno o autyzmie zwiększamy świadomość, a także tolerancję wśród społeczeństwa.

Kontynuuj czytanie

Akcja „W drodze do kariery zawodowej.”

W marcu 2021 roku pedagog Iwona Więcko zorganizowała akcję „W drodze do kariery zawodowej”. Celem akcji było propagowanie wśród uczniów klas VIII świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery edukacyjno- zawodowej.

Kontynuuj czytanie

Akcja w ramach solidarności z osobami z Trisomią

21 marca obchodziliśmy Dzień Osób z Zespołem Downa. Nauczyciele naszej szkoły w ramach solidarności z osobami z Trisomią 21, założyli różnokolorowe skarpetki nie do pary i postanowili szerzyć tę aktywność robiąc im zdjęcia i publikując je.

Kontynuuj czytanie

Akcja „Motywuję się i klucz do efektywnej nauki znajduję”.

W marcu 2021 roku pedagog Iwona Więcko zorganizowała akcję „Motywuję się  i klucz do efektywnej nauki znajduję”. Celem akcji było wspieranie uczniów i motywowanie ich do nauki podczas edukacji zdalnej w czasie epidemii COVID- 19.

Kontynuuj czytanie

Akcja „Bezpieczni w sieci”

W dniu 8.03.2021r. pedagog Iwona Więcko we współpracy z dzielnicowym  z Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich młodszym aspirantem Dariuszem Janiszem zorganizowała Akcję „Bezpieczni w sieci”.  Celem akcji była profilaktyka cyberprzemocy.

Kontynuuj czytanie