Bryły na miarę szyte

W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,(Nie)zwykła matematyka” uczniowie klasy 8A, 8B i 8E wykonali zadania dodatkowe z matematyki tym samym realizując zadanie z modułu II: Galeria sztuki pt. Bryły na miarę szyte.

Zadanie wiązało się z tematem realizowanym podczas lekcji matematyki i polegało na przygotowaniu składanych przez pociągnięcie nitki brył.

Inspiracją i pomocą dla uczniów były dwa przykłady przygotowane przez nauczycielkę matematyki, opublikowane na blogu: Pod linkiem znajdują się dwa przykłady (sześcian i czworościan). https://matematykawpodstawowce.pl/bryly-na-sznurku/

Zadanie do wykonania:
Zadanie na ocenę bardzo dobrą: wydrukuj szablon sześcianu lub czworościanu, wytnij siatkę, pozaginaj wszystkie krawędzie. Zrób dziurki. Przeciągnij sznurek przez dziurki i przyklej jedną ścianę sześcianu lub czworościanu na kartkę. Pociągnij oba sznureczki. Z siatki (wersja 2D) zbudujesz wielościan (wersja 3D). Przynieś swoją pracę do szkoły.
Zadanie na ocenę celującą: wykonaj zadanie na ocenę bardzo dobrą oraz przygotuj swój własny projekt dowolnego graniastosłupa (narysuj siatkę i wykonaj te same czynności co wyżej, aby otrzymać bryłę.)

galeria zdjęć

Projekt realizowany jest pod opieką Pani Joanny Palińskiej.