Bezpłatna profilaktyka stomatologiczna

Szanowni Państwo    Drodzy Uczniowie

Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 17.11.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie podpisał  Porozumienie w zakresie obsługi świadczeń stomatologicznych w Dentobusie Dolnośląskim. Świadczeniodawcą w tym zakresie została firma Direct Medic,

Podpisanie takiego porozumienia wynika z zapisów Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (art.12.3)

Zakres porozumienia dotyczy  profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla wychowanków i uczniów wszystkich publicznych placówek oświatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie, zarówno szkół, jak i przedszkoli.

Skorzystanie z  tych świadczeń jest dobrowolne i bezpłatne.

Rodzice zainteresowani ofertą świadczeń stomatologicznych dla uczniów  proszeni są o wypełnienie „oświadczenia wyrażania zgody” i złożenia go w sekretariacie szkoły  do 25 listopada 2021 r.

     Załączam do tej informacji wzór oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna oraz odpowiedzi i pytania  najczęściej zadawane przez rodziców.

OŚWIADCZENIE RODZICA

PYTANIA I ODPOWIEDZI NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PRZEZ RODZICÓW

 Zachęcamy Państwa do wyrażenia zgody na wzięcie udziału przez Państwa dzieci  w programie BEZPŁATNEJ profilaktyki stomatologicznej.

Pełną informację o firmie DirectMedic można pozyskać na stronie więcej informacji na stronie : www.directmedic.pl

Z poważaniem dyrektor szkoły Lidia Reps