Bezinteresowna pomoc

znaczki

            Aby rozpalić w sercach dzieci postawę pomocy, wrażliwości i zaangażowania w życie misyjne Kościoła, w roku szkolnym 2016/2017 po raz kolejny nawiązałem współpracę z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl i zorganizowałem w naszej szkole dla wszystkich uczniów wolontariat, który polega na zbieraniu ostemplowanych znaczków. Niemal każdego dnia dzieci wycinają z kopert lub kartek pocztowych znaczki, które gromadzą u siebie, a następnie przekazują je nauczycielowi odpowiedzialnemu za tę akcję. Zebrane znaczki są wysyłane przeze mnie na adres fundacji, która sprzedaje je kolekcjonerom, a pieniądze uzyskane w ten sposób przeznacza na animację misyjną.

Cieszę się, że uczniowie wyszli z tą działalnością charytatywną poza teren szkoły, dzięki czemu dowiedzieli się o niej rodzice i najbliższe otoczenie.

Zauważyłem, że uczniowie, którzy poświęcają się pracy na rzecz pomocy misjom, czerpią z tego faktu dużo satysfakcji i radości, ponieważ bezinteresowna pomoc innym czyni człowieka szczęśliwym, spełnionym i usatysfakcjonowanym. Kształtuje się również w nich odpowiednie postawy i zachowania, takie jak: konsekwencja w realizacji podjętych zadań, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, pomysłowość, umiejętność współpracy z innymi, systematyczność, empatia, wytrwałość w pokonywaniu trudności, wrażliwość na krzywdę innych.

Prowadzona w naszej szkole akcja przyczyniła się do większego zainteresowania misjami na całym świecie, a szczególnie w krajach afrykańskich. W efekcie tych działań nasza szkoła znalazła się na liście instytucji współpracujących z fundacją misyjną. Szkoła otrzymuje od fundacji podziękowania w formie licznych listów.

 

Adam Wilczyński – katecheta