Apel dla uczniów klas I-III Bezpieczne wakacje

17.06 w sali gimnastycznej zebrali się uczniowie klas I-III wraz z nauczycielami. Spotkanie poświęcone tematowi „Bezpieczne wakacje” przygotowała i poprowadziła p. Marzena Winter. Uczniowie Szkolnej Sekcji Ratowniczej zaprezentowali krótki występ artystyczny, podczas którego przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznej zabawy i spędzania wolnego czasu.

Zostały też rozdane nagrody nagrody za czytelnictwo, najlepsze wyniki w konkursie matematycznym Kangur.

Wychowawcy klas w celu propagowania właściwych wzorców zachowań, podniesienie kultury osobistej wśród uczniów, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole, wdrażanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, nagrodzili uczniów dyplomami w uznaniu za życzliwość, uprzejmość, wysoką kulturę osobistą i wzorowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.