Akcja „Stop agresji i cybeprzemocy”

W marcu 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich odbyła się akcja „STOP agresji i cyberprzemocy”.  W tym miesiącu podejmowano szereg działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy. Akcję zorganizowały Lucyna Dziubczyńska-Szram i pedagog Iwona Więcko.

            W holu szkoły przygotowano gazetkę  „Dobrego słowa”, w której zamieszczono hasła i informacje na temat znaczenia słów, które wypowiadamy. Przygotowano kartoniki z miłymi życzeniami, które były wręczane uczniom klas IV-VIII podczas lekcji i  przerw, chcąc zaakcentować przystąpienie do akcji.

            Uczniowie przygotowali również zwroty grzecznościowe w języku polskim, angielskim i niemieckim, które zostały wyeksponowano na drzwiach poszczególnych sal lekcyjnych. Podczas przerw uczniowie pisali na kwiatkach i listkach pozdrowienia i miłe słowa dla swoich kolegów, które zostały wywieszone na „Drzewie dobrych życzeń” w holu szkoły.

            W klasach IV organizatorki akcji odczytały książkę Elżbiety Zubrzyckiej pt. „Słup soli: jak powstrzymać szkolnych dręczycieli”. A następnie omówiły z uczniami sposoby reagowania w sytuacji, gdy są ofiarami lub świadkami zachowań agresywnych.

W klasie IVc i VIc pedagog Iwona Więcko z psychologiem Anną Szkarłat przeprowadziły warsztaty na temat profilaktyki agresji. Celem zajęć było uświadomienie uczniom mechanizmów powstawania agresji oraz tego, w jaki sposób nasze emocje wpływają na emocje i zachowanie innych osób. W czasie zajęć omawiano konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością. Uczniowie ćwiczyli przekazywanie pozytywnych komunikatów swoim kolegom i koleżankom oraz wyszukiwanie w każdym jego zalet.

W klasie Vb i VIIa pedagog Iwona Więcko przeprowadziła lekcję wychowawczą na temat przemocy rówieśniczej. Podczas zajęć przedstawione zostały informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Uczniowie dowiedzieli się, jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznali możliwości pomocy,  z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami. Uczniowie klas VII w czasie lekcji informatyki wykonywali prezentacje multimedialne na temat „Stop cyberprzemocy”.

Podjęte działania wychowawcze zostały podjęte w ramach profilaktyki agresji i przemocy realizowanej w naszej placówce.

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Uczniom, którzy włączyli się w naszą akcję.

Organizatorki

Lucyna Dziubczyńska- Szram Iwona Więcko

zapraszamy do galerii zdjęć